Sponsors

[aan deze pagina wordt gewerkt]

Personen en bedrijven die Sloeproeien Almere een warm hart toedragen, zijn natuurlijk van harte welkom om een keer mee te roeien.

Wanneer u middels een donatie aan de stichting donateur wordt, ontvangt u tevens de nieuwsbrief van Sloeproeien Almere en laten wij u weten bij welke evenementen en wedstrijden wij aanwezig zijn.

U kunt de donaties en betalingen storten op het volgende rekeningnummer IBAN NL 11 RABO 01 2143 5806 t.n.v. Stichting Sloeproeien Almere.

We doen ook mee aan de jaarlijkse Rabobank Clubkas Campagne.