Vereniging

[aan deze pagina wordt gewerkt]

Sloeproeien Almere is sinds oktober 2008 een stichting met een statuten en huisregels.

Bestuur

Voorzitter: Willem Schilder
Secretaris: Karin Siebeling
Penningmeester: Inge Krijl

Commissies

Kascontrole: Mariëlle de Raay en Foktje Verhoef
Technisch onderhoud: Daniël Schinkel
PR en sponsoring: Willem Schilder, Janita van Tongeren, Eric-Paul ’t Hart en Hennie Tibben
Trainingen en wedstrijden: Inge Krijl, John Tielemans en Eric-Paul ’t Hart

Inloggen